Blog

Katalog dobrych praktyk
Aktualności

Katalog dobrych praktyk

Publikacja powstała w ramach projektu „Popularyzacja metod przeciwdziałania uzależnieniom w procesie reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” sfinansowanego z budżetu Województwa Śląskiego.

„Niniejszy katalog (…) stanowi jedno z działań na rzecz promocji efektywnych rozwiązań w ramach regionalnej polityki społecznej.
Publikacja powstała w wymiarze partycypacyjnym: we współpracy z podmiotami reintegracji społeczno-zawodowej, specjalistami oraz interesariuszami zaangażowanymi w politykę zatrudnienia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym problemom uzależnień. Jego ramy obejmują działania diagnostyczne: rozpoznanie najlepszych (często realizowanych niskim kosztem) dobrych praktyk w celu popularyzacji w środowisku instytucji, pracodawców i interesariuszy.” [ze wstępu]
Katalog do nabycia w naszej Książkodajni na 3 p. na ul. Sempołowskiej 13 lub pod tym linkiem ⇒ PDF KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

Zachęcamy do lektury osoby zainteresowane powyższą problematyką.

Koordynator projektu:
Grzegorz Żymła
Redakcja
Michał Szyszka
Wydawca:
Fundacja Teatru Grodzkiego

Rok wydania 2020